Vägledande samtal

Som personlig vägledare arbetar jag med personliga och emotionella frågeställningar som väcker bekymmer – både arbetsrelaterade eller privata situationer.

Dessa samtal utgör i regel cirka 5 – 10 sessioner där den första sessionen är ett bedömningssamtal där jag tillsammans med klienten försöker fånga upp klientens perspektiv på det aktuella problemet. Jag arbetar aktivt tillsammans med klienten kring dennes problematik här och nu.

Som personlig vägledare stärker man klientens egna resurser och utgör en avlastning under en svår period i klientens liv.