När söker man psykoterapi?

När du upplever att du har ett psykiskt lidande som är svårt att bemästra eller komma till rätta med kan det vara till stor hjälp att söka psykoterapi.

Personliga kriser där symtomen utgörs av ångest, stress, oro, sömnbesvär, vissa somatiska (kroppsliga) besvär och nedstämdhet är exempel på när psykoterapi kan vara en hjälp.

Vid obearbetade förluster, separationer, relationsproblem – privat eller på arbetet, eller stunder i livet då det kan vara skönt att ha en utomstående professionell samtalspartner är exempel på situationer i livet då psykoterapi kan vara en hjälp.