Handledning

Jag är utbildad lärare- och handledare i psykoterapi (45hp). Som handledare erbjuder jag både individuell- och grupphandledning.

Jag erbjuder handledning till personal inom hälso- och sjukvård, både inom den somatiska och psykiatriska vården. Andra verksamheter som jag också vänder mig till är personal inom t ex barn- och omsorg och socialtjänst. Jag erbjuder även handledning för studenter inom psykoterapiutbildningar.

När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra i gruppen, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring behandlingsprocesser och egna upplevelser i sitt professionella arbete.

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och reflektion kring sin yrkesroll och olika specifika frågor som detta medför med fokus på klientens bästa.

Genom att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i yrkesrollen så bidrar handledningen till att skapa perspektiv samt distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten. Handledning är också ett sätt att utveckla den professionella yrkesidentiteten.